Home

ગામતળ ફોર્મ | Gamtal Form PDF Free Download

132 View
File Size: 41.51 KiB
Download Now
By: pdfwale
Like: 0
File Info
Gamtal Form PDF Download For Free Using The Direct Download Link Given At The Bottom Of This Article. ગુજરાત જમીન પરિવર્તન એ ગ્રામીણ જમીનને સંપૂર્ણપણે બિન-કૃષિ વપરાશમાં બદલવાની પદ્ધતિ છે. બિન-કૃષિ જમીનમાં ફેરફારના અપવાદ સાથે, ખેતી ક્ષેત્રનો ખાનગી, વ્યવસાય, આધુનિક અથવા તબીબી કચેરીઓ જેવા ઉન્નતિ હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. ગુજરાત લેન્ડ ઇન્કમ કોડ 1879 માં સમાવિષ્ટ વ્યવસ્થાઓ મુજબ, રાજ્યમાં ખેતીના વિસ્તારનો સુધારણા હેતુઓ માટે સમર્થિત સત્તાની અધિકૃતતા વિના ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. આ લેખ ગુજરાતમાં જમીન પરિવર્તન માટે સંમતિ મેળવવા માટેની તકનીકને સંપૂર્ણ રીતે જુએ છે. અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ, ગુજરાત લેન્ડ ઇન્કમ કોડ ગુજરાતમાં ગ્રામીણ જમીનને બિનખેતી વિસ્તારમાં બદલવાની પ્રક્રિયા સાથે કામ કરે છે. જમીનના રૂપાંતર અથવા બિન-ગ્રામીણ જમીનનો ઉપયોગ પ્રીમિયમના હપ્તા પર સમાપ્ત થશે, અને તપાસ પછી, જમીનના માલિક દરેક સંજોગોને સંતુષ્ટ કરે તેવી સ્થિતિમાં, જમીનધારકને ફેરફારની વિનંતી પ્રદાન કરવામાં આવશે. નોંધ: આ ગુજરાત લેન્ડ ઈન્કમ કોડ, 1879 રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગોઠવાયેલા પ્રદેશો તરીકે સોંપવામાં આવેલા અપવાદ સિવાય, ગુજરાતના પ્રદેશના તમામ પ્રદેશોને લાગુ પડે છે. 

ગુજરાતમાં, કોઈપણ ગ્રામીણ જમીન ઓછામાં ઓછા એક સાથેના હેતુઓ માટે બદલી શકાય છે:

  1. રહેણાંક કાર્યો
  2. ચેરિટી ગોલ્સ
  3. શિક્ષણનું લક્ષ્ય
  4. ખનિજ પ્રક્રિયા, ઈંટ ઉત્પાદન અને અન્ય ઉદ્યોગો
  5. વ્યાપારી ઉદ્દેશ્યો
  6. તબીબી સેવાઓ
  7. પશુપાલન, વ્યવસ્થિત ખેતી, અથવા ડેરીઓ જેમ કે બાગાયતમાં વિશેષતા ધરાવતા આઇસોલેટેડ ફાર્મ્સ, આનુવંશિક રીતે ઉન્નત પાકો ઉગાડવા, અથવા વિશિષ્ટ અબાયોટિક જગ્યાની જરૂર હોય તેવી ખેતી
  8. સમુદાય, જનજાતિ અથવા સમગ્ર આંચલ સમારંભો રાજ્ય અથવા જિલ્લા માટે ઉપયોગની જાહેર ઉપયોગિતાનો હેતુ ધરાવે છે.

કોઈપણ રેલ્વે રૂટ લાઇન અથવા જાહેર થ્રુવેની મર્યાદાની અંદર બીચ ફ્રન્ટ ગાઇડલાઇન ઝોન સાથેનું સ્થાન ધરાવતી જમીન કે જેની દેખરેખ મધ્ય અથવા ગુજરાત સરકારની સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. મેટ્રોપોલિટન લેન્ડ રૂફ એક્ટ હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સલાહ આપવામાં આવેલી કોઈપણ એડવાન્સમેન્ટ પ્લાનમાં નિયંત્રિત પ્રદેશ તરીકે સોંપવામાં આવેલી જમીન, જાહેર સત્તા દ્વારા તેની બેકવુડ્સ ઑફિસ દ્વારા સુરક્ષિત ટિમ્બરલેન્ડ્સ તરીકે માનવામાં આવે છે અને ઉચ્ચારવામાં આવે છે. ગુજરાતની જમીનને જળ પ્રણાલી પ્રોજેક્ટ ઝોન અથવા આબોહવા, સામાન્ય સુખાકારી, સંવાદિતા અથવા સુરક્ષાને પ્રભાવિત કરતા પ્રદેશોમાં બદલી શકાશે નહીં. ગુજરાત જમીન આવક સંહિતા 1879ના સેગમેન્ટ 65 મુજબ, ગુજરાતમાં બિનખેતી અનુદાન મેળવવા માટે માત્ર કાનૂની ધારક અથવા કબજેદાર જ લાયક ઠરશે. જો ત્યાં થોડાક માલિકો હોય, તો દરેક માલિકે સંયુક્ત ચિહ્ન સાથે અરજી રજૂ કરવી જોઈએ. જમીનને બિન-ખેતી વિસ્તાર નામ આપી શકાય છે જો કોઈ હિલચાલ, ઉદાહરણ તરીકે, તેના પર સુધારણા પૂર્ણ થાય, જે તેને કૃષિ વ્યવસાય માટે અયોગ્ય બનાવે છે. 1879ના ગુજરાત લેન્ડ ઈન્કમ કોડ મુજબ, ખેતીની જમીન પર કોઈપણ ઉન્નતિના પ્રયાસ પહેલા, લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિએ ગ્રામીણ જમીનના ઉપયોગને સંપૂર્ણપણે બિન-બાગાયતી ઉપયોગ પર બદલવા માટે સંમતિ માટે પડોશી નિષ્ણાતને અરજી કરવી જોઈએ.

PDF File Categories

More Related PDF Files