Home

Kirtan Sohila Path In English PDF Free Download

94 View
File Size: 112.19 KiB
Download Now
By: pdfwale
Like: 0
File Info
Kirtan Sohila Path in English PDF , Kirtan Sohila Path in English PDF Download , Kirtan Sohila Path in English PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Kirtan Sohila Path in English for free using the download button. Kirtan Sohila Path in English PDF Details , Kirtan Sohila Path in English PDF Summary Sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1 Ik-oNkaar satgur parsaad. Jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro. tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ||1|| Tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa. Ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.Kirtan Sohila Path in English PDF Download Link..

PDF File Categories

More Related PDF Files